بدون انتظار، زندگی مفهومی ندارد

حیات حاضر و کنونی ظرف پویایی، تلاش و حرکت به سوی فردا و فرداهاست و این چنین پویایی و حرکتی بدون عنصر «انتظار» ممکن نیست؛ زیرا احتمال معقول بقا و پایداری و امید به تداوم حیات است که به زندگی کنونی معنا و مفهوم می ‏بخشد و پویایی و نیروی لازم برای ادامه آن را تأمین می‏کند؛ از این روست که ماهیت زندگی با انتظار پیوستگی ناگسستنی دارد.

عنوان انگلیسی

Without waiting, life has no meaning

خلاصه انگلیسی

The present and present life is a matter of dynamism, effort and movement towards tomorrow and farther, and such a dynamism and movement without the element of "expectation" is impossible, because the reasonable probability of survival and sustainability and the hope of the continuity of life, which is the present life of meaning and meaning It provides the dynamism and the power to continue it; hence the nature of life with the expectation of unbreakable continuity.

آدرس عکس انگلیسی

هر انسان زنده ‏ای که در انتظارهای خویش، به تداوم حیات می ‏اندیشد و بقای خویش را انتظار دارد، تمام حرکت و سکون خود را در راستای این انتظار و در جهت متناسب با تداوم حیات قرار می ‏دهد؛ از این رو در روایات اسلامی انتظار فرج از افضل اعمال امت پیامبر صلی الله علیه و آله شمرده شده است؛ یعنی ویژگی انتظار در عمل در راه رسیدن به حیات است. شاید یکی از علل این گونه آموزش‏ ها، این بوده است که پیروان امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بکوشند تا خود را به امامشان نزدیک کنند و مانند او بیندیشند و امت با امام در انتظار به سر برند؛ زیرا امام نیز در انتظار ظهور خود به سر می‏ برد.

آنچه که بر هر مؤمنی، بلکه بر هر انسانی لازم است، اینکه هیچ گاه از تأخیر فرج و ظهور منجی ناامید نباشد؛ بلکه باید به ریسمان صبر چنگ زده تا به سر منزل مقصود رهنمون شود. این تنها از راه ایمان قلبی به خداوند متعال و اینکه او خُلف وعده نمی ‏کند، میسر است و نیز با سیر و بررسی سرگذشت امت ‏های پیشین که چگونه بعد از هر عسر و گرفتاری شدید، خداوند آخرالأمر برای آن ها یسر و فرجی حاصل نمود، به دست می ‏آید.

در حالت انتظار، بهترین شیوه پیوند و همسویی و همدلی با امام نهفته و غفلت از انتظار و معنای صحیح آن، باعث بی ‏خبری و بی‏ احساسی نسبت به سوزها و شورهای امام موعود است. شاید در دوران غیبت، انتظار راستین برای فرج، یعنی حضور امام در جامعه انسانی، نخستین راه بیعت و هم ‏پیمانی با امام موعود باشد؛ زیرا انتظار، حضور در متن جریان ‏ها و حوادث پیش از ظهور و مایه یادآوری هدف‏ ها و آرمان ‏های امام موعود و زمینه آگاهی و هوشیاری همیشگی است.

در حال انتظار نبودن به معنای غفلت و بی‏ خبری، بی ‏احساسی و بی ‏تفاوتی نسبت به حوادث پیش از ظهور و اصل ظهور است. جامعه منتظر، هر حادثه ‏ای ـ هر چند عظیم و ویرانگر و هر عاملی هر چند بازدارنده و یأس آفرین ـ او را از تحقق هدف ‏های مورد انتظار مأیوس نمی ‏کند و در راه آن هدف‏ ها، از پویایی و تلاش باز نمی‏ ایستد و همواره به امام خود اقتدا می‏ کند؛ امامی که در برابر مشکلات شکننده و حوادث کوبنده قرن ‏ها و عصرها استوار و نستوه ایستاده است و ذره‏ ای در اصالت راه و کار خود تردید نکرده است. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف فرمود: «چون خدا با ماست، نیازی به دیگری نیست؛ حقانیت با ما می ‏باشد و کناره ‏گیری عده ‏ای از ما هرگز سبب وحشت ما نخواهد شد».(1)

امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در چنین انتظاری به سر می‏ برد و با چنین ایمانی در این شب یلدای زندگی، استوار و تزلزل ناپذیر ایستاده است و جامعه «منتظر» و امت چشم به راه نیز باید این ویژگی ‏ها را در امام موعود و «منتظر» خویش، نیک بشناسد و تا حد امکان مانند خود او در انتظار باشد.

صبر در تحقق انتظار

روح و جوهر اصلی انتظار، مقاومت و صبر است. کسی که منتظر تحقق یافتن هدف آرمانی است، باید تا فرا رسیدن زمان پیدایی هدف و شکل گرفتن آرمان، پایداری و شکیبایی کند، تاب و توان از دست ندهد، هر ناملایمی را در آن با بردباری بپذیرد و چون صبر و پایداری را از دست داد و بی‏شکیب گردید و تاب و توان بر زمین نهاد، انتظار را نیز از دست داده است؛ زیرا که پایداری و صبر، تحقق‏ بخش جوهر انتظار است؛ از این روست که در احادیث از انتظار فرج همراه با صبر سخن گفته ‏اند. در سخنی از امام رضا علیه السلام آمده است که حضرت فرمود: « چه نیکو است شکیبایی و انتظار فرج».(2)

انتظار و قساوت قلب

آنچه که بر هر مؤمنی، بلکه بر هر انسانی لازم است، اینکه هیچ گاه از تأخیر فرج و ظهور منجی ناامید نباشد؛ بلکه باید به ریسمان صبر چنگ زده تا به سر منزل مقصود رهنمون شود. این تنها از راه ایمان قلبی به خداوند متعال و اینکه او خُلف وعده نمی ‏کند، میسر است و نیز با سیر و بررسی سرگذشت امت ‏های پیشین که چگونه بعد از هر عسر و گرفتاری شدید، خداوند آخرالأمر برای آن ها یسر و فرجی حاصل نمود، به دست می ‏آید. همچنین با مراجعه به فطرت و میل درونی خود که چگونه به ظهور منجی بشریت متمایل است، می ‏تواند خود را از یأس و ناامیدی رهانیده و به ظهور منجی امیدوار باشد.

در حال انتظار نبودن به معنای غفلت و بی‏ خبری، بی ‏احساسی و بی ‏تفاوتی نسبت به حوادث پیش از ظهور و اصل ظهور است. جامعه منتظر، هر حادثه ‏ای ـ هر چند عظیم و ویرانگر و هر عاملی هر چند بازدارنده و یأس آفرین ـ او را از تحقق هدف ‏های مورد انتظار مأیوس نمی ‏کند و در راه آن هدف‏ ها، از پویایی و تلاش باز نمی‏ ایستد و همواره به امام خود اقتدا می‏ کند.

امام صادق ‏علیه السلام در تفسیر آیه شریفه « وَلایَکُونُوا کَالَّذِینَ أُوتُوا الکِتابَ مِنْ قَبْلُ فَطالَ عَلَیْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ»(3) فرموده است: «تأویل این آیه برای مردم عصر غیبت است و روزهای زمان غیبت، غیر از روزهای اهل زمان ‏های دیگر است. خداوند متعال شیعیان را از شک در حجت خود نهی کرده است و نیز نهی کرده از اینکه گمان کنند که خداوند زمین را یک چشم برهم زدن از حجت خالی می‏ گرداند.»(4)(5)

پی نوشت ها:

1. الغیبة، طوسی، ص 285، ح 245؛ احتجاج، ج 2، ص 278؛ بحارالأنوار، ج 53، ص 178.

2. بحارالأنوار، ج 52، ص 129.

3. حدید: 16.

4. الغیبة، نعمانی، ص 24؛ المحجة، ص 219و220.

5. ر.ک: رضوانی، موعود شناسی و پاسخ به شبهات، ص 63 ـ 51.

Every human being who expects his life to live in his expectations, and expects his survival, puts his entire motion and rest in line with this expectation and in line with the continuity of life; hence, in the narrations Islamic Expectation Expectant of the Exaltation is considered to be the work of the Prophet's (PBUH) Ummah of Prophet Muhammad (PBUH & HP); that is, the anticipation of action is on the way to life. Perhaps one of the reasons for such training is that the followers of Imam Mahdi (PBUH & HP) seek to approach their imam and think like him, and the Ummah waits with Imam, because Imam awaits the emergence She is in her own right.

What is needed on every believer, but on every human being, that never is a disappointment with the delayed appearance and the emergence of savior; rather, it must be grasped in the thread of patience to lead to the purpose of the house. This is possible only through the heart's faith in Allah Almighty and that he is not promising, and also by studying the history of the former nations, how, after all the suffering and pain, the Lord of the end is for them It is obtained.

In expectation, the best way of linking and sympathy with the impromptu Imam and neglecting the expectation and correct meaning of it, is to cause a feeling of insensitivity to the burning and salvation of the promised Imam. Perhaps during the time of absence, the true expectation for the Prophet, the presence of the Imam in the human community, is the first way of allegiance and alliance with the promised Imam, because waiting, presence in the text of currents and events before the emergence and reminding of the goals and The ideals of the promised Imam and the field of constant awareness and alertness.

Not expecting means neglect, unconsciousness and indifference to events before and after the advent. The society awaits, any incident, however massive and devastating, and any factor, although deterrent and frustrating, does not frustrate it of fulfilling the expected goals and does not open the dynamism and effort in the way of those goals. Standing and always following his Imam, an Imam who stands firmly in the face of fragile problems and harsh events over the centuries and evenings, and has not doubted the originality of his way and work. Imam Mahjd (pbuh) said: "Because God is with us, there is no need for another, that justice is with us, and the resignation of some of us will never be a cause of our fear." (1)

The Imam Mahdi has been waiting for such an expectation, and with such a belief this night, Yalda of life stands firm and unwavering, and the society "Waiting" and the Ummah of the eye should also have these features in Imam Promised and "waiting" for himself, recognizes Nick and, as much as possible, awaits him.
Waiting for the fulfillment of waiting

The soul and essence of the expectation are resistance and patience. One who is waiting for the realization of an ideal goal must, until the time of the emergence of the goal and the formation of an aspiration, sustainability and patience, not endure, not tolerate, tolerate any misery in it, and because of the loss of patience and stability He has lost all expectation, because perseverance and patience are the fulfillment of the essence of the expectation; hence, in the hadiths, they have talked about patience with patience. . In the words of Imam Reza (peace be upon him), Imam Reza (peace be upon him) said: "What is good is patience and excitement." (2)
Waiting and heartbeat

What is needed on every believer, but on every human being, that never is a disappointment from the delayed appearance and the emergence of the savior; rather, it must be grasped by the thread of patience to lead to the purpose of the house. This is possible only through the heart's faith in Allah Almighty and that he is not promising, and also by studying the history of the former nations, how, after all the suffering and pain, the Lord of the end is for them It is obtained. Also, by referring to the nature and inner desire of the emergence of the savior of humanity, he can rid himself of despair and despair, and hope for the emergence of savior.

Not expecting means neglect, unconsciousness and indifference to events before and after the advent. The society awaits, any incident, however massive and devastating, and any factor, although deterrent and frustrating, does not frustrate it of fulfilling the expected goals and does not open the dynamism and effort in the way of those goals. Standing and always following his Imam.

Imam Sadiq (as), in the commentary on the verse of Shrifa, "Volikunova Kolzin Otuva, I, the Prophet (pbuh) of Allah Alam al-'Amad Faust Qaloubem" (3) said: "The interpretation of this verse is for the people of the Age of Absence, and the days of the time of absence, other than the days of other times Is. Allah Almighty forbids the Shiites from doubt in their proofs and forbids them to suspect that God will turn the earth into an empty eye for a disturbing eye. "(4) (5)

subscripts:

1. الغیبة, طوسی, p. 285, H 245; Countenance, p. 2, p. 278; Bharar al-Anwar, p. 53, p. 178.

2. Bharar al-Anwar, p. 52, p. 129.

3. Hadid: 16.

4. الغیبة, نعمانی, ص 24; المحجة, p. 219 and 220.

5. Revelation: Rezvani, The Prophecy and the Answer to the Problems, p. 63 51.

۰ ۰
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
مهدی یاران
آخرین مطالب
 • مواظب باشید امام زمان را از قلبتان بیرونش نکنید
 • علائم نهایی پیش از ظهور امام زمان(ع)
 • عمل انسان چه زمانی بی‌نتیجه می‌شود؟
 • مهدویت به چه معنا است؟
 • مراحل زمینه سازی ظهور در ایران
 • آیا راهی برای دیدار امام زمان(عج) وجود دارد؟!
 • الگوى حکومت مهدوى
 • منتظران دروغین در عصر غیبت
 • تواتر احادیث مهدویت نزد اهل تسنن
 • آیا بیشتر یاران امام زمان (عج) ایرانی هستند؟
محبوب ترین مطالب
 • عطر دل آرای خدا /آغاز امامت حضرت مهدی(عج)
 • رابطه انسان با خدا، خود و مخلوق
 • بررسی نقش اعراب در ظهور
 • سیمای حضرت مهدی (عج) در نهج البلاغه
 • حکومت از دیدگاه امام صادق (علیه السلام )
 • فایل لایه باز تصویر اعیاد شعبانیه
 • فقط می‌رود مسجد نمازش را می‌خواند و برمی‌گردد _ عوامل تاخیر ظهور
 • همه چیز درباره سیزده بدر
 • نشریه مذهبی مهدی یار _ شهریور ماه
 • روش صحیح وضو گرفتن
پر بیننده ترین مطالب
 • وکتور کتیبه کاشی کاری آیه ولاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا
 • فایل لایه باز پوستر حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی
 • فایل لایه باز وکتور کاشی کاری ذکر صلوات
 • طرح لایه باز پوستر اطلاع رسانی یادواره شهدا
 • ۱۰ عدد نشان (لوگو) نام حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی
 • مجموعه 4 پوستر لایه باز ویژه ولادت امام رضا (ع) / دهه کرامت
 • فایل لایه باز تصویر یا فاطمه الزهراء / اللهم صل علی فاطمه و ابیها / مناسب برای سردر ورودی هیأت
 • فایل لایه باز بنر حجت الاسلام رئیسی / خادم الرضا
 • فایل لایه باز پوستر شعار سال96 / اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال
 • حدیث امام علی (ع) درباره فتنه (...مانند شتر دو ساله باش ...)
مطالب پر بحث تر
 • فایل لایه باز تصویر یا فاطمه المعصومه
 • فایل لایه باز نقاشی چهره امام خمینی (ره) و امام خامنه ای
 • وکتور کتیبه کاشی کاری آیه ولاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا
 • فایل لایه باز تصویر یا عبدالعظیم / ولادت حضرت عبدالعظیم (ع)
 • فقط می‌رود مسجد نمازش را می‌خواند و برمی‌گردد _ عوامل تاخیر ظهور
 • نشریه مذهبی مهدی یار _ شهریور ماه
 • رابطه انسان با خدا، خود و مخلوق
 • طرح لایه باز پوستر اطلاع رسانی یادواره شهدا
 • فایل لایه باز تصویر صلوات خاصه حضرت فاطمه الزهرا (س)
 • معنای توکل چیست؟
حرفه سازی شده توسط تیم طراحی مهدی یار | ویرایش 8.13 تمامی حقوق برای گروه فرهنگی مهدی یار محفوظ می باشد